អំពីយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំគឺជាហាងលក់ទំនិញអនឡាញ ដែលផ្តោតលើគុណភាព សេវាកម្ម និងតម្លៃសមរម្យ។ ផលិតផលរួមមាន ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រ, ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ, ក្រដាសរូបថត, បន្តោកទឹកថ្នាំ, ខាទ្រីឌសម្រាប់បញ្ចូលទឹកថ្នាំ, និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ ឬបន្លាស់សម្រាប់ព្រីនធ័រផ្សេងៗ និងសម្ភារៈការិយាល័យ (ទឹកហ្វឺតក្តារខៀន, ហ្វឺត ។ល។)​ ។

យើងខ្ញុំទទួលបោះពុម្ពធៀបការ នាមប័ណ្ណ ខិត្តប័ណ្ណផងដែរ។

បើទោះជាយើងខ្ញុំ មានក្តីបំណង និងការខិតខំឲ្យមាន ការលក់ជូននូវផលិតផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងផ្តល់សេវាល្អក្តី ក៏ពេលខ្លះពុំបានល្អឥតខ្ចោះដូចអ្វីដែលចង់បាន។ ក្នុងករណីនេះ យើងខ្ញុំ សូមក្តីអធ្យាស្រ័យ ពីអស់លោក លោកស្រីដែលជាអតិថិជនរបស់ហាង ខូឡូដត់ត្ស។ កំហុសឆ្គងដែលមានប៉ុន្មាន យើងខ្ញុំនឹងកែលម្អ​ភ្លាមៗ ជាបន្តបន្ទាប់។​ សូមអរគុណ។

Sell​ printing machines and accessories, printing services, and school supplies.