ទំនាក់ទំនង

អសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ ៩៣, ផ្លូវរថភ្លើង, សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ: 069 911 223 / 099 911 223 អ៊ីមែល: colodotsprinting@gmail.com

Address

No. 93, St. Rail Raid, Toek Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh
Phone: 069 911 223 / 099 911 223
Email: colodotsprinting@gmail.com