ទឹកថ្នាំរាវយូវី Dye UV សម្រាប់ Canon PIXUS iP, iX, MG, MP, MP550, iX6830, …

2.0 $

ទឹកថ្នាំរាវយូវីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រ Canon គុណភាពខ្ពស់៖

ត្រូវព៌ណល្អណាស់ និងមានភាពភ្លឺស្រស់ស្អាត

ងាយស្រួលសារ៉េព៌ណតាមការចង់បាន

មិនអាក់ព៌ណទោះព្រីនច្រើនសន្លឹកជាប់ៗគ្នា

ពុំបណ្តាលឲ្យស្ទះហ៊ែត ទោះជាទុកចោលមិនព្រីនជាច្រើនខែ (ទុកក្នងលក្ខណត្រឹមត្រូវ)

កាន់ព៌ណរាប់ឆ្នាំ ប្រសិនបើដាក់ក្នុងស៊ុម ឬអ៊ុតឡាមីណេត ទោះត្រូវពន្លឺថ្ងៃក៏ដោយ

អាចប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រប់ម៉ាស៊ីនខ្នាតA4, A3 របស់ Canon ដែលមានហ៊ែតដាច់ពីខាទ្រីឌ ​(អាចប្រឹក្សាបន្ថែមប្រសិនបើមានចម្ងល់)

ទិញរាល់  6ដប នឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (5គ.ម ពីអសយដ្ឋានរបស់ Colodots)។

លុប