ទឹកថ្នាំខាប់ Pigment សម្រាប់ Epson T60, 1390, 1400, 1430, EP-4004, G4500, EP-804A, …

3.5 $

ទឹកថ្នាំខាប់គុណភាពខ្ពស់៖

កម្រិតព៌ណប្រហាក់ប្រហែល និងមានភាពស្មើសាច់ដូចទឹកថ្នាំរាវ

ត្រូវព៌ណល្អណាស់

រូបភាពដែលព្រីនចេញមកស្រស់ស្អាតខ្លាំង ពិបាកចែកឲ្យដាច់ថាទឹករាវ ឬក៏ខាប់

ងាយស្រួលសារ៉េព៌ណតាមការចង់បាន

មិនអាក់ព៌ណទោះព្រីនច្រើនសន្លឹកជាប់ៗគ្នា

ពុំបណ្តាលឲ្យស្ទះហ៊ែត ទោះជាទុកមិនព្រីនជាច្រើនសប្តាហ៍ (ទុកក្នងលក្ខណត្រឹមត្រូវ)

កាន់ព៌ណរាប់ឆ្នាំ ទោះបីមិនដាក់ក្នុងស៊ុមកញ្ចក់ ឬមិនអ៊ុតឡាមីណេតក៏ដោយ

អាចប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រប់ម៉ាស៊ីនខ្នាតA4, A3 របស់ EPSON ​(អាចប្រឹក្សាបន្ថែមប្រសិនបើមានចម្ងល់)

ទិញរាល់  6ដប ត្រឹម 20$ និងដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (5គ.ម ពីអសយដ្ឋានរបស់ Colodots)។

លុប