ប្រព័ន្ធបន្តោកទឹកថ្នាំ សម្រាប់ EPSON EP801,EP804, EP4004, PM820 (CISS+Chip IC50) …

18.0 $

លក្ខណៈសម្បត្តិបន្តោក CISS៖

  • ផលិតពីជ័រស្វិត និងពីវត្ថុធាតុដើម ដែលមានគុណភាពខ្ពស់
  • ទុយយោទន់រលស់ សាច់ទុយយោក្រាស់ មុខកាត់នៃប្រហោងធំល្មម  ​បូករួមទាំងប្រព័ន្ធកំប៉ុងទឹកថ្នាំ និង ខាទ្រីឌដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងស៊ីមេទ្រីគ្នាយ៉ាងល្អនោះ  ​នាំឲ្យការបញ្ជូន ទឹកថ្នាំរាវ Dye, ខាប់ Pigment ឬ សាប់ភ្លីមេសិន Sublimation ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូន។​ រីឯបរិមាណទឹកថ្នាំដែលហូរចេញទៅ គឺបានគ្រប់គ្រាន់ នៅរាល់ពេលព្រីន។ ដូច្នេះ រូបភាពដែលព្រីនចេញមក មានលក្ខណៈដិតល្អ និងមិនងាយបង្ករឲ្យមានបញ្ហាដាច់ព៌ណ។
  • កំប៉ុងទឹកថ្នាំប្រភេទនេះ មានលក្ខណៈងាយស្រួល ដោយមិនខ្វល់ពីលំហូរទឹកថ្នាំ
  • មានប្រអប់ការពារធុលីដី សាកសមប្រើនៅតំបន់មានធូលីដីច្រើន
  • មានកុងតាក់សម្រាប់បិទទឹកថ្នាំ ងាយស្រួលពេលដឹកជញ្ជូន

អស់ពីឃ្លាំង